ÖNS MEDLEMSBREV VÅREN 2015

Bästa ÖNS medlem!

ÖNS MEDLEMSBREV VÅREN 2015

Seglingssäsongen 2015 är i antågande och ÖNS sjösättning hölls på lördagen i ett vackert vårväder. Det blev inget nytt istippningsrekord trots stora förväntningar. I år gick isen på Långfredagen 3.4 kl 8.37. Närmast tippade Päivi Ruohonen från Lovisa med tiden 3.4 kl. 9.22.

I dethär medlemsbrevet finns uppgiter om vårens och sommarens verksamhet. Även i år behövdes två årsmöten för att få valt behövliga funktionärer.

ÖNS styrelse och funktionärer samt deras telefonnummer:

 • Henriksson, Arto: kommodor, 0400-600608
 • Knuts, Konrad: vicekommodor, 040-7322793
 • Kuisma, Heikki: sekreterare, 040-8375200
 • Hakanen, Seppo: styrelsemedlem, klubbmästare, 0400-441015
 • Lindström, Jonny: styrelsemedlem, 040-5803986
 • Pesonen, Jari: suppleant, hamnkapten, 050-5410956
 • Henriksson, Oscar: suppleant, tävlingschef, 040-5612371
 • Björklund-Reinivuo, Maria: kassa, medlemsskrivare, 040-5321147
 • Pertti Lohenoja: besiktningschef, 019-515513
 • Tom Wide: juniorverksamhet, 050-5402884

E-post- och postadresserna hittar du på ÖNS internetsidor samt på Paviljongens anslagstavla.

Vårens och sommarens verksamhet – välkommen med!

Inkommande lördag, 23.5 med början kl. 10.00 hålls den traditionella flagghissningen och talkot på Paviljongen. Föreningen bjuder på nåt smått att äta och dricka åt talkofolket. De, som inte har möjlighet att komma på talko, kan lätta sitt samvete med en frivillig talkoavgift på 20 euro i samband med betalningen av medlemsavgiften.

Besiktningar ordnas vid ÖNS strand enligt följande:

  • tisdag, 12.5 kl. 18.00
  • torsdag, 21.5 kl. 18.00
  • torsdag, 28.5 kl. 18.00
  • måndag, 8.6 kl. 18.00
  • tisdag, 16.6 kl. 18.00
  • onsdag, 24.6 kl. 18.00

Besiktningsavgiften är för ÖNS medlemmar 20 € och för utomstående 40 €.

 • Träningsseglingar för lättbåtar och segelbräden onsdagar 3.6 – 26.8. kl. 17.30 vid ÖNS strand
 • Small Ships´ Race 18.7 för Zoom- och Optimistjollar. Tävlingen består av två starter.
 • ÖNS-Cup onsdagar 1.7, 15.7, 29.7, 5.8 och finalen 15.8.
 • Öppna dörrars dag för hela familjen samt Dunkahäll runt 22.8.

Söderviken på Lövö ÖNS fadderhamn

ÖNS har under våren fört förhandlingar med Forststyrelsen om att få använda försvarsmaktens förra minbrygga, hamnområde och vindskydd (laavu) i Söderviken på Lövös sydspets som utfärdshamn. Till hamnen leder en 3 m:s farled som inte är utmärkt.

ÖNS har inledningsvis kommit överens med Forststyrelsen om att ÖNS medlemmar kan ankra vid bryggan, använda hamnområdet samt vindskyddet och lägerplatsen. Hamnen används också av andra båtfarare. Det är tänkt att göra en precisare plan och ingå avtal under sommaren 2015.

Vi ordnar lördagen, 6.6.2015 ca kl.12.00 ett allmänt infotillfälle och en utomhusdag. Vi samlas i hamnen på Lövös sydspets kl.12.

ÖNS internetsidor förnyas

ÖNS medlemsinformation skall effektiveras genom att förnya föreningens internetsidor samt hålla dem up-to-date. På ÖNS sidor www.öns.fi hittar du aktuella uppgifter och händelser. Även ÖNS Facebook-sidor är förnyade och öppnade för alla. ÖNS informerar också i Loviisan Sanomat, Östnyland och Nya Östis.

Medlemsavgifter samt friviliga talko- och tidningsavgifter

Med dethär medlemsbrevet får du en faktura, med vilken du kan betala både medlemsavgiften och den frivilliga talkoavgiften på 20 € om du inte hinner delta i talkona på Paviljongen. Medlemsavgiften för vuxna är 60 € och för följande familjemedlemmar över 18 år 20 €. Medlemsavgiften för juniorer är 10 €.

Om du har någonting att fråga, kan du gärna kontakta medlemsskrivaren.

Föreningen har många ständiga medlemmar, som har betalt medlemsavgift i 20 år, och därför inte mera betalar den. ÖNS betalar dock en avgift för dem till Finlands Seglarförbund, vilket betungar föreningens ekonomi. Föreningen beslöt fakturera dessa medlemmar med en frivillig tidningsavgift på 15 €.

Kotkan Pursiseura ordnar för grannföreningarnas medlemmar en eskader ”Östra Finska viken runt”. Mera info på KPS hemsidor www.kotkanpursiseura.fi

En trygg seglingssäsong – Vi träffas på Paviljongen!

Kommodoren & ÖNS styrelse

ÖNS:n kevään ja kesän toiminnasta – tervetuloa mukaan!

ÖNS:n kevään ja kesän toiminnasta – tervetuloa mukaan!

Kevään ensimmäinen yhteinen tapahtuma on veneiden vesillelasku Paviljongin rannassa lauantaina, 16.5. kello 10 alkaen. Paikalle on tilattu nosturi ja traktori.

Seuraavana lauantaina 23.5. kello 10.00 alkaen on perinteinen lipunnosto ja talkoot Paviljongilla. Talkoiden lomassa on tarjolla pientä purtavaa ja juotavaa. Ne, jotka eivät pääse osallistumaan talkoisiin voivat keventää omatuntoaan vapaaehtoisella, 20 euron suuruisella talkoomaksulla jäsenmaksun yhteydessä.

 • Kevytvene- ja purjelautaharjoitukset keskiviikkoisin 3.6. – 26.8. klo 17.30. ÖNS:n rannasta.
 • Small Ships Race 18.7. Zoom- ja Optiveneille kahden lähdön kilpailu.

 • ÖNS-Cup keskiviikot 1.7, 15.7, 29.7, 5.8 ja finaali lauantaina 15.8.

 • Avoimien ovien perhepäivä ja Dunkahäll Runt Paviljongilla 22.8.2015.

 

Lehtisen saaren Södervikistä ÖNS:n kummisatama

ÖNS:n hallitus on kevään aikana neuvotellut Metsähallituksen kanssa Lehtisen saaren eteläkärjessä sijaitsevan Södervikin poukaman ja siellä sijaitsevan puolustusvoimain entisen miinalaiturin, satama-alueen ja laavun käytöstä ÖNS:n retkisatamana. Suojaisaan satamaan johtaa noin 3 metrin väylä.

Metsähallituksen kanssa on sovittu, että ÖNS:n jäsenet voivat maanomistajan luvalla kiinnittyä laituriin, käyttää satama-aluetta sekä laavua ja nuotiopaikkaa. Satama on myös muiden veneilijöiden käytössä. Sataman jatkokäytöstä on määrä tehdä tarkempi suunnitelma sekä sopimus kesän 2015 aikana.

Sopimustilanteen selkiydyttyä järjestämme lauantaina, 6.6.2015 kello 12.00 aikoihin Lehtisessä yhteisen katselmus- ja ulkoilupäivän. Kokoontuminen Lehtisen saaren eteläkärjessä olevassa satamassa klo 12 aikoihin.

 

ÖNS:n nettisivut uudistetaan

ÖNS:n jäsentiedottamista on tarkoitus tehostaa uudistamalla seuran nettisivut sekä pitämällä niitä ajan tasalla. ÖNS:n sivuilta www.öns.fi -löydät tuoreimmat tiedot seuran toiminnasta ja tapahtumista. Tapahtumista tiedotetaan myös Loviisan Sanomien ja Östnylandin sekä Nya Östis -lehden sivuilla.

Jäsenmaksut sekä vapaaehtoiset talkoo- ja lehtimaksu 2015

Kevään aikana jäsenistölle lähetetään jäsenmaksulasku, jolla voit maksaa vuosijäsenmaksun sekä vapaaehtoisen 20€ talkoomaksun, mikäli et ehdi osallistua talkoisiin Paviljongilla. Aikuisen vuosimaksu on 60€ ensimmäisen perheenjäsenen osalta, ja 20€ euroa seuraavien perheenjäsenten osalta. Alle 18v junioreiden vuosimaksu 10€. Lisätietoja voi tarvittaessa kysellä jäsenkirjurilta.

 

Seuralla on runsaasti ainaisjäseniä, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa 20 vuoden ajan eivätkä enää maksa vuosimaksua. ÖNS tilittää kuitenkin heistä ns. lehtimaksun SPV:lle, mikä rasittaa seuran taloutta. Hallitus päätti laskuttaa ainaisjäseniltä 15€ suuruisen lehtimaksun, joka on vapaaehtoinen.

 

Kotkan Pursiseura järjestää lähiseurojenkin jäsenille tarkoitetun eskaaderin ”Itäinen Suomenlahti ympäri”. Lisätietoja KPS:n netisivuilta www.kotkanpursiseura.fi

 

Turvallista purjehduskautta – Paviljongilla tavataan!

Kommodori & ÖNS:n hallitus