ÖNS Cup 2015 startar/käynnistyy 1.7.2015 & purjehdusohjeet/seglingsföreskrifter

ÖNS Cup första deltävlingen seglas vid Segelpaviljongen onsdagen den 1.7 med första starten kl. 18:00.

Ensimmäinen ÖNS Cup osakilpailu purjehditaan Paviljongilla keskiviikkona 1.7 Ensimmäinen lähtö klo 18:00

Seuraavat ÖNS Cup purjehdukset
Följande ÖNS Cup seglingar

15.7
29.7
5.8
Finaali / Final 15.8.

Terveisin/Hälsningar

Tom Wide

Mob. +358 50 5402884

ÖNS -CUP 2015

PURJEHDUSOHJEET

1 Säännöt

Kilpailussa noudatetaan ISAF:in purjehduksen kilpailusääntöjä 2013-2016, Suomen purjehdus ja veneilyn määräyksiä ja kyseisen luokan luokkasääntöjä sekä näitä purjehdusohjeita.

2 Tiedotukset kilpailijoille

Tiedotukset kilpailijoille laitetaan viralliselle ilmoitustaululle, joka sijaitsee ÖNS:in rannassa.

3 Kilpailuluokat

Optitmisti-jolla, Zoom8 ja Raceboard (purje max 7,5m2)

4 Kilpailun aikataulu

1.7,15.7,29.7,5.8 ja finaali 15.8, Osakilpailuiden ensimmäisen lähdön varoitusmerkki annetaan klo 18:00 ellei muuta ilmoiteta, finaalin aikataulu ilmoitetaan viimeistään viimeisessä osakilpailussa.

5 Luokkien liput

Kaikki luokat lähetetään samanaikaisesti, viestilippu E.

6 Rata

Purjehdittava rata ilmoitetaan ÖNS:n ilmoitustaululla. Radan lyhentäminen ilmoitetaan S-lipulla.

7 Lähtö- ja maalilinja

Lähtö- ja maalilinja muodostuu keltaisesta lippusta ja kilpailulautakuntaveneen mastosta.

8 Lähtöviestit

Purjehdukset lähetetään kilpapurjehdussäännön 26 mukaisesti mikäli ei muuta ilmoiteta.
Jos purjehtija ottaa varaslähdön annetaan yksi äänimerkki ja nostetaan lippu X.
Yleinen palautus ilmoitetaan kahdella äänimerkillä ja nostamalla ensimmäinen korvausviiri. Kilpailulautakunta voi siirtää lähtöä nostamalla lykkäysviirin AP ja antamalla kaksi äänimerkkiä. Lykkäysviiri lasketaan antamalla äänimerkki 1 min. ennen seuraavaa viestiä.

9 Vaihtoehtoiset rangaistukset

Kilpailussa käytetään kilpapurjehdussääntöjen 44.1. mukaista kahden käännöksen rangaistusta.

10 Pistelasku

kilpailu kostuu 4:stä osakilpailusta sekä finaalista
Jokainen osakilpailu lasketaan omana kilpailuna ja finaali pisteet ovat painotettuja kertoimella 2. jos 4 osakilpailua purjehditaan lasketaan yksi pois, mutta ei kuitenkaan finaalia. Pisteet lasketaan osakilpailuiden sekä finaali lasketaan matalapistejärjestelmällä, líite A4.

11 Protestit

Protestit on jätettävä viimeistään 1⁄2 tuntia viimeisen kilpailijan maaliintulosta. Kilpailijan on ilmoitettava protestiaikeestaan toiselle veneelle ensimmäisen kohtuullisen tilaisuuden tullen. Protesteja tuuliolosuhteista ei käsitellä.

ÖNS/oh

SEGLINGSFÖRESKRIFTER

1 Regler

Vid seglingarna tillämpas Kappseglingsreglerna 2013-2016, Segling och båtsport i Finlands bestämmelser, ifrågavarande klassregler samt dessa seglingsföreskrifter.

2 Meddelanden till tävlande

Meddelanden till tävlande finns på den officiella anslagstavlan, som befinner sig på ÖNS ́ strand.

3 Tävlingsklasser

Optimist Jolle, Zoom8 och Raceboard (segel max 7,5m2)

4 Tävlingens tidtabell

1.7,15.7,29.7,5.8 och final 15.8, Deltävlingarnas första starts varningssignal ges kl. 18:00, ifall annat inte meddelas. Finalens tidtabell meddelas senast i den sista deltävlingen

5 Klassernas signalflaggor

Alla klasser startar samtidigt, signalflagga E.

6 Banan

Banan som seglas meddelas på ÖNS ́ anslagstavla. Banan förkortas med S-flaggan.

7 Start- och mållinje

Start- och mållinjen består av en gul flagga och masten på tävlingsnämndens båt.

8 Startsignaler

Starten sker i enlighet med kappseglingsreglerna 26 om annat inte meddelas. Om seglaren tjuvstartar ges en ljudsignal samt hissas signalflagga X. Allmän återkallelse meddelas med två ljudsignaler och första likhetstecknet hissas.
Tävlingsnämnden kan uppskjuta starten genom att ge två ljudsignaler och genom att hissa signalen för uppskjutande AP. Då AP halas ges en ljudsignal. Varningssignalen ges 1 minut efter att AP halats.

9 Alternativt straff

I tävlingen gäller i kappseglingsreglernas 44.1. föreskrivna två vändningars straff.

10 Poängberäkning

Cupen består av 4 deltävlingar samt en final.
Alla deltävlingar räknas som en egen tävling och finalens resultat multipliceras med faktorn 2. Om alla 4 deltävlingar seglas räknas en av dessa bort. I deltävlingarna samt finalen tillämpas låg poängssystemet, appendix A4

11 Protester

Protester bör inlämnas skriftligt senast 1⁄2 timme efter det att sista tävlanden gått i mål. Tävlanden skall underrätta vederbörande vid första tillfälle. Protester mot vindförhållanden behandlas ej.

ÖNS/oh

Väylävihjeitä Lehtisen saaren Södervikenin satamaan

Hei!

Osa ÖNS:n jäsenistä on käynyt jo tutustumassa Södervikenin satamaan ja kartoittanut sopivia väyliä. Retkisatama on käytettävissä koko kesän.

Itäisen Suomenlahden ulkosaarien tapaan myös Lehtisessä kannattaa varautua punkkien varalle.

Linkki ÖNS:n tiedotteeseen Lehtisen retkisatamasta: http://www.ostranylandssegelforening.fi/2015/06/18/lehtisen-saaren-sodervikista-onsn-retkisatama-2015-2/

Mm. Markku ja Maria Björklund-Reinivuot olivat paikalla juhannuksena köliveneellä, ja testasivat kuvassa alla näkyvän reitin.

Markun kertoman mukaan kuvan reitillä oli venee kaikuluotaimen mukaan 3 – 5 metriä syvyyttä. Myös satama-alueella. 2 metrin varoitus tuli Markun mukaan vain kerran, pohjukassa olevalle poijulle koukattaessa.

Alla kuvakaappaus Markku ja Maria Björklund-Reinivuon plotterista.

Reitti Södervikenin retkisatamaan on toistaiseksi merkitsemättä, ja kukin navigoi satamaan luonnollisesti omalla vastuulla. (Kuva: Markku Reinivuo)

Reitti Södervikenin retkisatamaan on toistaiseksi merkitsemättä, ja kukin navigoi satamaan luonnollisesti omalla vastuulla. (Kuva: Markku Reinivuo)

Lehtisen saaren Södervikenistä ÖNS:n retkisatama 2015

Tervetuloa Lehtisen saaren Södervikenin retkisatamaan!

ÖNS:n hallitus on kevään aikana neuvotellut Metsähallituksen kanssa Boistön itäpuolella sijaitsevan Lehtisen saaren (Lövö) eteläpuolella olevan Södervikenin sataman, alueen ja laavun käytöstä sekä alueen nimeämistä ÖNS:n kummisatamaksi.

Varsinaisten sopimusten laatiminen siirtyy syksyyn, mutta Metsähallituksen kanssa on sovittu, että jo kesän 2015 ajan ÖNS ja sen jäsenet saavat käyttää retkisatamanaan Lehtisen saaren Södervikenin satamaa, aluetta ja laavua.

Lisäksi ÖNS ja sen jäsenet saavat Metsähallitukselta maanomistajan ominaisuudessa luvat tehdä tulet laavulle paloturvallisuus huomioiden (ei metsäpalovaroituksen voimassa ollessa). Alueella olevia irtopuita saa käyttää, mutta pystyssä olevia puita ei saa kaataa.

”Tarvittaessa ÖNS ja sen jäsenet saavat omalla kustannuksellaan siistiä laiturin ja laavun ympäristöä turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi luontoarvot huomioiden (pienimuotoista, esim. ei puiden kaatoa ilman lupaa). ”

Osa jäsenistä on jo satamassa käyneet ja yöpyneet sekä hyväksi kehuneet. Satama ja alue on aiemmin ollut puolustusvoimien käytössä. Satamaan kulkeva väylä on syvä (raskaille miinankuljetuksaluksille aikanaan sopinut), mutta toistaiseksi merkitsemättä ja luotaamatta.

Paikalla olleiden vihjeiden mukaan satamaan johtava väylä kulkee ”poukaman keskilinjalla, hieman sen länsipuolella sataman länsipuolella olevan niemenkärjen itärannan linjan suuntaisesti”. Ota tuosta nyt selkoa…

Alue on edelleen jokamiehen oikeuksin myös muiden käytettävissä. ÖNS:n ja Metsähallituksen neuvottelut alueesta jatkuvat syksyllä, ja niistä tiedotetaan näillä sivuilla. Kukin käyttää laituria ja rakenteita sekä aluetta omalla vastuulla.

Lisätietoja voi soitella kommodori Arto Henrikssonilta numerosta 0400-600608 tai Meri-VHF ”Valdemar”.

Lehtisen saarella on myös oma, paikallisten mökkiläisten ylläpitämä Facebook-sivu, jossa on tietoa alueen tapahtumista ja mm. mainioista pop-up -ravintolapäivistä. Lehtinen-Lövö Facebookissa.

Google Mapsin kartta ja ilmakuva Lehtisestä ja satamasta: Kartta ja ilmakuva Lehtisestä.

Kuvia satamasta ja laavusta:

DSC_8140 (1) unnamed DSC_8156 (1) DSC_8146 (1) LSA_1571-2