Pursiseura ÖNS valitsi entiset toimihenkilöt jatkokaudelle

Pursiseura Östra Nylands Segelföreningin vuosikokous valitsi kaikki erovuorossa olleet toimihenkilöt jatkamaan tehtävissään myös alkavalla purjehduskaudella.

ÖNS:n kommodorina jatkaa kauden 2016 Arto Henriksson sekä hallituksen jäseninä erovuorossa olleet Seppo Hakanen ja Jonny Lindström valittiin jatkamaan kaudet 2016-2017. Myös varajäsenet Jari Pesonen ja Oscar Henriksson valittiin uudelleen.

Muut hallituksen jäsenet ovat Konrad Knuts ja Heikki Kuisma. ÖNS:n toiminnantarkastajina jatkavat Antti Muuronen sekä Jan Jacobsson, varalla Tom Wide ja Maria Björklund-Reinivuo.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa Nina Lökfors valittiin ÖNS:n rahastonhoitajaksi, Seppo Hakanen jäsenkirjuriksi ja Heikki Kuisma sihteeriksi kaudelle 2016.

ÖNS:n katsastuspäällikkönä jatkaa Pertti Lohenoja ja kilpailupäällikkönä Oscar Henriksson. Paviljongin isännöitsijänä jatkaa Seppo Hakanen ja satamakapteenina Jari Pesonen. Junioritoiminnasta vastaa Tom Wide ja purjelautakoulutuksesta Arne Weurlander.

Purjehduskausi alkaa toukokuussa

Pursiseura ÖNS:n kausi alkaa veneiden vesillelaskutilaisuudella Paviljongin rannassa lauantaina, 14.5. ja Paviljongin alueen kunnostustalkoilla sunnuntaina 15.5.

Veneiden katsastukset alkavat puolestaan 16.5. ja jatkuvat kesäkuun loppuun saakka.

Perinteinen lipunnosto ja purjehduskauden avajaisillallinen järjestetään Paviljongilla lauantaina, 21.5.

Kesällä ohjelmassa on myös perinteinen purjehduksen alkeiskurssi sekä jollatreenejä kokeneemmille junioripurjehtijoille. ÖNS-Cup-kilpailut järjestetään keskiviikkoisin heinä- ja elokuun aikana.

ÖNS:n purjehduskauden kohokohta on Laivasillalla järjestettävät Small Ships Race -purjehdukset heinäkuussa.

ÖNS osallistuu myös yhdessä Kotkan ja Haminan pursiseurojen kanssa järjestettävään Trio-purjehdukseen Haminassa 6.8.

Purjehduskauden ohjelmasta tarkemmat tiedot huhtikuussa kotiosoitteisiin lähetettävässä jäsenkirjeessä.

Kutsu ÖNS:n vuosikokoukseen 19.3.2016

unnamed-1 unnamed-2

Kutsu ja esityslista: Kutsu ÖNS vuosikokoukseen 2016

KUTSU JA ESITYSLISTA ÖNS:N VUOSIKOKOUKSEEN

Aika: Lauantaina, 19.3.2016 kello 18.00 alkaen.

Paikka: ÖNS:n paviljonki, Purjetie 1, 07900 LOVIISA

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto (Liitteenä: ÖNS toimintakertomus 2015 + ÖNS, tuloslaskelma virallinen + ÖNS, tase virallinen + Tilintarkastajien lausunto 2015)

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio 2016 sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus (Liitteenä: ÖNS toimintasuunnitelma 2016 + ÖNS budjetti 2016) Hallitus esittää aikuisten vuosimaksuksi 60 euroa ja 20 euroa seuraavien perheen jäsenten osalta sekä alle 18 vuotiaiden junioreiden jäsenmaksuksi 10 euroa.
Liittymismaksuksi hallitus esittää 50 euroa ja talkoomaksuksi 20 euroa.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle Nykyiset: Arto Henriksson, puheenjohtaja           erovuorossa
Konrad Knuts, varapuheenjohtaja
Heikki Kuisma, hallituksen jäsen, sihteeri
Jonny Lindström hallituksen jäsen       erovuorossa
Seppo Hakanen, hallituksen jäsen       erovuorossa
Jari Pesonen, hallituksen varajäsen
Oscar Henriksson, hallituksen varajäsen

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt                         Nykyiset: Antti Muuronen ja Jan Jakobsson
Varalla: Maria Björklund-Reinivuo ja Tom Wide

10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

11. Kokouksen päättäminen