ÖNS medlemsbrev 2017

En ny segel- och båtsäsong står vid dörren. I detta informationsbrev presenterar vi ÖNS program för den kommande säsongen. Hoppas du har möjlighet att delta i våra gemensamma evenemang.

På årsmötet i mars valdes ÖNS nya styrelse. Som kommodor för 2017 fortsätter Arto Henriksson. Tero Hagstedt valdes till vicekommodor och till ny styrelsemedlem valdes Jan Jakobsson för perioden 2017-2018. Som styrelsemedlemmar fortsätter från tidigare Seppo Hakanen och Jonny Lindström.Nina Lökfors fortsätter som kassör, och till ny sekreterare och medlemsregisteransvarig valdes Åsa Hagstedt. Seppo Hakanen fortsätter som disponent för paviljongen och Jari Pesonen som hamnkapten. Tom Wide drar skolnings- och juniorverksamheten och Pertti Lohenoja ansvarar för besiktningarna.

Sjösättning, talko och granskning av släckare

Vårens första gemensamma evenemang är sjösättningen, lördagen den 20.5.2017. Föregående kväll, på fredag, 19.5 kl.18.00 är det möjligt att hämta brandsläckare och räddningsvästar med patroner för granskning, avgiftsbelagt. På söndag 21.5 från kl. 10.00 ordnas vårtalko då vi städar upp området. Vi bjuder på smått tilltugg. Välkommen med!

Flagghissning och säsongens öppningsmiddag 27.5.2017 kl. 18.00

Den traditionella öppningsmiddagen arrangeras lördagen den 27.5.2017 på Paviljongen. Middagen börjar kl. 18.00. Kvällens meny är följande:

Förrättsbord: Sillkaviar och husets skärgårdsbröd+ varmrökt lax och gravad gös samt nypotatis och sill 

Huvudrättsbuffé: Övermoget nötbröst med rödvinssås, gräddpotatis och säsongens varma grönsaker

Dessert: Somrig jordgubbs-ostkaka, kaffe och te

Var och en hämtar med eventuella egna alkoholdrycker. Fri klädsel.

Middagens pris är 10 € för medlemmar och 28 € för icke medlemmar, betalas på plats. Förhandsanmälan till middagen obligatorisk, senast den 24.5.2017 per e-post till info@ostranylandssegelforening.fi eller per telefon till 0400-600608. Välkommen!

Före middagen hålls en eldsläckningsförevisning som är öppen för allmänheten och kräver inte förhandsanmälan. Man får också träna på att släcka själv. 

Båtbesiktningen börjar

Vårens första besiktningsdag är 15.5.2017 på Paviljongen. Övriga gemensamma besiktningsdagar är 23.5. 1.6. 13.6.  21.6.  och 29.6.2017.

Besiktningarna börjar kl.18.00. Besiktningen kostar på besiktningsdagen 20 € och övriga dagar 30 € för medlemmar. För övriga är besiktningsavgiften 40 €. Mer information om besiktningarna fås av besiktningschef Pertti Lohenoja, 0400 58 7703. Information om besiktningarna hittar du också på www.öns.fi

Jolle- och juniorseglatser under sommaren

Information och tidtabeller gällande utbildning och jolleseglingar publiceras under försommaren på föreningens hemsidor, www.öns.fi och i de lokala tidningarna.

Medlemsavgift även för ständiga medlemmar

Årsavgiften 2017 är 60 € för första familjemedlem, 30 € för övriga familjemedlemmar och 10 € för juniorer. Ifall ni får en felaktig faktura ber vi er kontakta vår kassör Nina Lökfors nina.lokfors@gmail.com eller medlemsregisteransvariga Åsa Hagstedt, asa.hagstedt@hotmail.fi så vi får familjekopplingen rätt. Frivillig talkoavgift är 20 €.

Som följd till ÖNS tidigare styrelsers och de tre senaste årsmötens beslut kommer även ständiga medlemmar att få en faktura på medlemsavgift. Medlemsavgift för ständiga medlemmar anses som ett ekonomiskt tvång, eftersom redan över hälften av den 1888 grundade föreningens medlemmar är ständiga medlemmar för vilka föreningen årligen betalar ca 13 € till förbundet SPV.

Styrelsen uppskattar de ständiga medlemmarnas värdefulla insats i föreningen, och hoppas på förståelse för medlemsavgiften.

Skärgårdsskepparkurser hösten 2017

Skärgårdsskepparkurs arrangerars tillsammans med Lovisa MI och Valkon kansalaispisto 7.9. – 30.11.2017, fortsättningskurs 11.1. – 12.4.2018. Som kursdragare fungerar Åke Lindroth. Kursen är på torsdagar kl. 18.30 – 20.30. Kursen avslutas med tentamen och officiellt examenstillfälle. Tilläggsinformation publiceras närmare på ÖNS hemsidor och i de lokala tidningarna.

Uthyrning av Paviljongen och bastun 2017- vardagar 50 % rabatt

Paviljongens hyra för icke medlemmar är fortsättningsvis 200 euro och för medlemmar 100 euro. Bastuhyran är 100 euro för icke medlemmar och 50 euro per gång för medlemmar. Under vardagar, måndag- torsdag erbjuds alla utrymmen till rabatterat pris -50 % från normal taxa.

Användning av Lövö utflyktshamn och vindskydd

Södervik hamn på Lövö och vindskyddet där, finns till förfogande även under kommande säsong. På grund av nedläggning av havskabel är ankring förbjudet. Inför sommaren kommer det att finnas två bojar som får användas av hamnbesökare.

Höstens verksamhet informeras om på ÖNS hemsidor www.öns.fi

Lyfttalko arrangeras lördagen den 30.09.2017. Flagghalning och säsongens avslutningsmiddag ordnas lördagen den 07.10.2017 från kl. 18.00 på Paviljongen.

Om ÖNS verksamhet informeras under säsongens gång på föreningens hemsida www.öns.fi, Facebookgrupp och i de lokala tidningarna.

Vi önskar er en skön och säker båtsäsong!

ÖNS styrelse