ÅRSMÖTE – VUOSIKOKOUS

Välkommen på ÖNS årsmöte tisdagen den 26.3.2019 klockan 18:00 på Paviljongen.

Tervetuloa Öns:n vuosikokoukseen tiistaina 26.3.2019 Paviljongille.

ESITYSLISTA ÖNS:N VUOSIKOKOUKSESSA 2019

Aika: Tiistaina, 26.3.2019 kello 18.00 alkaen.

Paikka: ÖNS:n Paviljonki, Purjetie 1, 07900 LOVIISA

ESITYSLISTA

  1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi

pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuu

4. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus 2018 ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio 2019 sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

Hallitus esittää että jäsenmaksut pysyvät ennallaan. Nosto / laskukulut jaetaan tulevaisuudessa kokonaisuudessaan palvelua käyttävien kesken.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle

Nykyiset: Tero Hagstedt, puheenjohtaja erovuorossa

Jan Jacobsson, varapuheenjohtaja erovuorossa

Jonny Lindström hallituksen jäsen jatkaa

Åsa Hagstedt, hallituksen jäsen eronnut

Sami Uolamo, hallituksen jäsen jatkaa

Jari Pesonen, hallituksen varajäsen ei jatka

Arto Henriksson, hallituksen varajäsen

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt

Nykyiset: Antti Muuronen ja Pertti Kallioinen

Varalla: Maria Björklund-Reinivuo ja Tom Wide

10. Seuran toiminnan tulevaisuus

  • Klubimestari
  • Satamakapteeni
  • Rahastonhoitaja
  • jatkuuko talvi ja kesäsäilytys sekä tilojen vuokraus riippuu siitä löytyykö vapaaehtoisia seuran luottamustoimiin.

11. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

12. Kokouksen päättäminen