ÖNS vuosikokous – årsmöte ti, 13.3.2018 kl 18.00

1291245 1291244

ESITYSLISTA ÖNS:N VUOSIKOKOUKSESSA 2018

Aika: Tiistaina, 13.3.2018 kello 18.00 alkaen.

Paikka: ÖNS:n Paviljonki, Purjetie 1, 07900 LOVIISA

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– vuosikokousilmoitukset julkaistu Nya Östis-lehdessä 1.3.2018 sekä Loviisan Sanomissa ja Östnylandissa 2.3.2018. Lisäksi kutsut on julkaistu ÖNS:n netissä.

4. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus 2017 ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio 2018 sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
Hallitus esittää aikuisten vuosimaksuksi 60 euroa ja 20 euroa seuraavien perheen jäsenten osalta sekä alle 18 vuotiaiden junioreiden jäsenmaksuksi 10 euroa. Ainaisjäsenten jäsenmaksuksi ehdotetaan 30 euroa. Liittymismaksuksi hallitus esittää 50 euroa ja talkoomaksuksi 20 euroa.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
Nykyiset: Arto Henriksson, puheenjohtaja erovuorossa
Tero Hagstedt, varapuheenjohtaja jatkaa
Jan Jacobsson, hallituksen jäsen jatkaa
Jonny Lindström hallituksen jäsen erovuorossa
Seppo Hakanen, hallituksen jäsen erovuorossa
Jari Pesonen, hallituksen varajäsen
Åsa Hagstedt, hallituksen varajäsen

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
Nykyiset: Antti Muuronen ja Pertti Kallioinen
Varalla: Maria Björklund-Reinivuo ja Tom Wide

10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

11. Kokouksen päättäminen

Vuosikokouksen asiakirjat:

Tuloslaskelma 2017

ÖNS Budjetti 2018

ÖNS toimintakertomus 2017

ÖNS toimintasuunnitelma 2018

ÖNS 2016-2017tilintarkastajien lausunto

Tuloslaskelma 2017

ÖNS veneiden nosto lauantaina, 30.9.2017 / båtlyft på lördag, 30.9.2017

Lauantain 30.09.2017 nosto alkaa kello 10:00 – eli nosturi tulee hieman ennen sitä. Ensimmäisenä nostetaan traileriveneet joita traktori kuljettaa paikoilleen jonka jälkeen satamakapteenin Jari Pesosen määräämässa järjestyksessä telineveneet nousevat. Auttavia käsiä tarvitaan varmasti mastojen irroittamisessa ja nostoköysien laitoissa – erityisesti nostopäivän päättyessä, jolloin moni on jo oman veneen kimpussa.

Höstens båtlyft tar alltså plats på lördag, 30.09.2017 från och med klockan 10:00. Lyftkranen anländer lite före tio. Som vanligt så börjar vi med trailerbåtarna som traktorn för på plats varefter båtarna som ställs på ställningar lyfts enligt hamnkaptenen Jari Pesonens planer. Det behövs säkert hjälpande händer i år igen till mastlossning, lyftremmar och ställingsjusteringar – speciellt i slutet av dagen då många tvättar och jobbar på sina egna båtar.

Ilmoittautumiset-lisätiedot/anmälningarna-mer information:

Satamakapteeni/hamnkapten Jari Pesonen
Puh/tel 019 532 116 & 050 541 0956
jarian58(at)mbnet.fi

Ps. Lipunlasku ja purjehduskauden päättäjäisillallinen järjestetään lauantaina, 07.10.2017 klo 18.00 alkaen Paviljongilla

ÖNS Cup 2017 lopputulokset – slutresultat

Taas saatiin tasainen ÖNS Cup päätökseen hienossa finaalissa, lauantaina sopivasta ennen kuin alkoi sataa. Kiitos kaikille vanhemmille jotka ovat auttaneet järjestelyissä ja tietysti kiitos purjehtijoille erinomaisista suorituksista.

Palkintojen jako on lipunlaskujuhlassa 7.10.
Harjoitukset jatkuvat vielä keskiviikkoisin niin kauan kuin kelejä ja purjehtijoitten into riittää!

Då har vi igen fått ett fint slut på jämn och spännande ÖNS Cup:en. Lördagens final genomfördes i bra förhållanden just före det började regna.
Tack till alla föräldrar som ställt upp och hjälpt till med arrangemangen och förstås också till seglarna för fina prestationer.

Prisutdelningen är i samband med flagghalningen 7.10.
Träningarna fortsätter på onsdagar så länge vädret är bra och intresse finns!

Hälsningar – Terveisin

Tomppa

ÖNS medlemsbrev 2017

En ny segel- och båtsäsong står vid dörren. I detta informationsbrev presenterar vi ÖNS program för den kommande säsongen. Hoppas du har möjlighet att delta i våra gemensamma evenemang.

På årsmötet i mars valdes ÖNS nya styrelse. Som kommodor för 2017 fortsätter Arto Henriksson. Tero Hagstedt valdes till vicekommodor och till ny styrelsemedlem valdes Jan Jakobsson för perioden 2017-2018. Som styrelsemedlemmar fortsätter från tidigare Seppo Hakanen och Jonny Lindström.Nina Lökfors fortsätter som kassör, och till ny sekreterare och medlemsregisteransvarig valdes Åsa Hagstedt. Seppo Hakanen fortsätter som disponent för paviljongen och Jari Pesonen som hamnkapten. Tom Wide drar skolnings- och juniorverksamheten och Pertti Lohenoja ansvarar för besiktningarna.

Sjösättning, talko och granskning av släckare

Vårens första gemensamma evenemang är sjösättningen, lördagen den 20.5.2017. Föregående kväll, på fredag, 19.5 kl.18.00 är det möjligt att hämta brandsläckare och räddningsvästar med patroner för granskning, avgiftsbelagt. På söndag 21.5 från kl. 10.00 ordnas vårtalko då vi städar upp området. Vi bjuder på smått tilltugg. Välkommen med!

Flagghissning och säsongens öppningsmiddag 27.5.2017 kl. 18.00

Den traditionella öppningsmiddagen arrangeras lördagen den 27.5.2017 på Paviljongen. Middagen börjar kl. 18.00. Kvällens meny är följande:

Förrättsbord: Sillkaviar och husets skärgårdsbröd+ varmrökt lax och gravad gös samt nypotatis och sill 

Huvudrättsbuffé: Övermoget nötbröst med rödvinssås, gräddpotatis och säsongens varma grönsaker

Dessert: Somrig jordgubbs-ostkaka, kaffe och te

Var och en hämtar med eventuella egna alkoholdrycker. Fri klädsel.

Middagens pris är 10 € för medlemmar och 28 € för icke medlemmar, betalas på plats. Förhandsanmälan till middagen obligatorisk, senast den 24.5.2017 per e-post till info@ostranylandssegelforening.fi eller per telefon till 0400-600608. Välkommen!

Före middagen hålls en eldsläckningsförevisning som är öppen för allmänheten och kräver inte förhandsanmälan. Man får också träna på att släcka själv. 

Båtbesiktningen börjar

Vårens första besiktningsdag är 15.5.2017 på Paviljongen. Övriga gemensamma besiktningsdagar är 23.5. 1.6. 13.6.  21.6.  och 29.6.2017.

Besiktningarna börjar kl.18.00. Besiktningen kostar på besiktningsdagen 20 € och övriga dagar 30 € för medlemmar. För övriga är besiktningsavgiften 40 €. Mer information om besiktningarna fås av besiktningschef Pertti Lohenoja, 0400 58 7703. Information om besiktningarna hittar du också på www.öns.fi

Jolle- och juniorseglatser under sommaren

Information och tidtabeller gällande utbildning och jolleseglingar publiceras under försommaren på föreningens hemsidor, www.öns.fi och i de lokala tidningarna.

Medlemsavgift även för ständiga medlemmar

Årsavgiften 2017 är 60 € för första familjemedlem, 30 € för övriga familjemedlemmar och 10 € för juniorer. Ifall ni får en felaktig faktura ber vi er kontakta vår kassör Nina Lökfors nina.lokfors@gmail.com eller medlemsregisteransvariga Åsa Hagstedt, asa.hagstedt@hotmail.fi så vi får familjekopplingen rätt. Frivillig talkoavgift är 20 €.

Som följd till ÖNS tidigare styrelsers och de tre senaste årsmötens beslut kommer även ständiga medlemmar att få en faktura på medlemsavgift. Medlemsavgift för ständiga medlemmar anses som ett ekonomiskt tvång, eftersom redan över hälften av den 1888 grundade föreningens medlemmar är ständiga medlemmar för vilka föreningen årligen betalar ca 13 € till förbundet SPV.

Styrelsen uppskattar de ständiga medlemmarnas värdefulla insats i föreningen, och hoppas på förståelse för medlemsavgiften.

Skärgårdsskepparkurser hösten 2017

Skärgårdsskepparkurs arrangerars tillsammans med Lovisa MI och Valkon kansalaispisto 7.9. – 30.11.2017, fortsättningskurs 11.1. – 12.4.2018. Som kursdragare fungerar Åke Lindroth. Kursen är på torsdagar kl. 18.30 – 20.30. Kursen avslutas med tentamen och officiellt examenstillfälle. Tilläggsinformation publiceras närmare på ÖNS hemsidor och i de lokala tidningarna.

Uthyrning av Paviljongen och bastun 2017- vardagar 50 % rabatt

Paviljongens hyra för icke medlemmar är fortsättningsvis 200 euro och för medlemmar 100 euro. Bastuhyran är 100 euro för icke medlemmar och 50 euro per gång för medlemmar. Under vardagar, måndag- torsdag erbjuds alla utrymmen till rabatterat pris -50 % från normal taxa.

Användning av Lövö utflyktshamn och vindskydd

Södervik hamn på Lövö och vindskyddet där, finns till förfogande även under kommande säsong. På grund av nedläggning av havskabel är ankring förbjudet. Inför sommaren kommer det att finnas två bojar som får användas av hamnbesökare.

Höstens verksamhet informeras om på ÖNS hemsidor www.öns.fi

Lyfttalko arrangeras lördagen den 30.09.2017. Flagghalning och säsongens avslutningsmiddag ordnas lördagen den 07.10.2017 från kl. 18.00 på Paviljongen.

Om ÖNS verksamhet informeras under säsongens gång på föreningens hemsida www.öns.fi, Facebookgrupp och i de lokala tidningarna.

Vi önskar er en skön och säker båtsäsong!

ÖNS styrelse

ÖNS:n toimintasuunnitelma hyväksyttiin ja hallitus sekä toimihenkilöt valittiin 2017.

Vuosikokouksessa ÖNS:n rahastonhoitaja Nina Lökfors lahjoitti ÖNS:lle Veikko Nyströmin maalauksen Tullisillalla sijainneesta vanhasta paviljongista. Paviljongille sijoitettavan maalauksen vastaanotti puheenjohtaja Arto Henriksson.

ÖNS:n vuosikokouksen 28.3.2017 valitsema hallitus on pitänyt järjestäytymiskokouksensa ja valinnut yhdistykselle toimihenkilöitä kaudelle 2017. ÖNS:n puheenjohtajaksi ja kommodoriksi valittiin uudelleen Arto Henrikssonin kaudeksi 2017 sekä hallituksen uusiksi jäseniksi kaksivuotiskahdeksi 2017-2018 Jan Jakobsson ja Tero Hagstedt.

Hallituksen varajäseniksi kaudelle 2017 valittiin Jari Pesonen ja Åsa Hagstedt. Hallituksen jäseninä jatkavat 2016-2017 kauden Seppo Hakanen ja Johnny Lindström.

Valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi ja –varakommodoriksi Tero Hagstedt. Rahastonhoitajaksi uudelleen Nina Lökfors sekä sihteeriksi ja jäsenkirjuriksi Åsa Hagstedt. Paviljongin isännöitsijäksi valittiin Seppo Hakanen ja satamakapteeniksi Jari Pesonen. Katsastuspäälliköksi valittiin Pertti Lohenoja ja koulutuspäälliköksi ja juniorivastaavaksi Tom Wide.

Jäsenkirje postitetaan jäsenistölle toukokuun alussa. Alla hyväksytty toimintasuunnitelma.

ÖSTRA NYLANDS SEGELFÖRENINGIN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Toiminta ja purjehdukset

ÖNS:n jäsenten veneiden vesillelaskutilaisuus järjestetään Äitienpäivän jälkeisenä lauantaina, 20.05.2017 ja alueen siivoustalkoot sunnuntaina, 21.05.2017.

Perinteinen lipunnosto sekä veneilykauden aloitusillallinen järjestetään Paviljongilla lauantaina, 27.05.2017. Tarkemmat tiedot päivän ohjelmasta toukokuun jäsentiedotteessa.

Veneiden nostotalkoot järjestetään kauden päätteeksi ÖNS:n rannassa lauantaina, 30.09.2017.

Lipunlasku ja purjehduskauden päättäjäisillallinen järjestetään lauantaina, 07.10.2017 klo 18.00 alkaen Paviljongilla. ÖNS maksaa osan illallisesta, jäsenet osan.

Katsastustoiminta jatkuu edellisten vuosien tapaan. Katsastukset järjestetään toukokuun lopussa ja kesäkuun alussa ÖNS:n rannassa ja osa myös Laivasillan laiturilla sekä erikseen sovittaessa etäkohteissa. Vuoden 2017 katsastuspäivät ovat: 15.5.  23.5.  1.6.  13.6.  21.6.  sekä 29.6.2017

Katsastusmaksu on ÖNS:n jäseniltä 20 euroa ja ulkopuolisilta 40 euroa. Etäkohteissa peritään lisäksi matkakulut.

Kesäkuun alussa ja perinteinen jollapurjehduksen –perusteet kurssi. Jollatreenejä jatketaan viikoittain juniorikurssin jälkeen. Treeni-iltana pyritään järjestämään kahvitusta/mehua. Paikalle ovat tervetulleet uudet ja vanhatkin jäsenet.

ÖNS-Cup -kilpailut järjestetään keskiviikkoisin heinä- ja elokuussa.

ÖNS osallistuu Small Ships Race –tapahtumaan heinäkuussa 2017 Laivasilta-yhdistyksen kanssa myöhemmin erikseen sovittavalla tavalla.

Koulutus- ja kurssitoiminta

Saaristomerenkulun kurssi järjestetään yhdessä Lovisa MI:n ja Valkon kansalaispiston kanssa 7.9. –  30.11.2017 ja saaristomerenkulun jatkokurssi 11.1. – 12.4.2018. Kurssin opettajaksi on lupautunut Åke Lindroth. Kurssi-ilta on torstaisin ja aika klo 18.30 – 20.30. Kurssien päätteeksi järjestetään Suomen Navigaatioliiton saaristomerenkulkuopin sekä rannikkomerenkulkuopin tutkintotilaisuudet.

Paviljonki, sauna ja laiturit

Paviljongin ja saunan vuokrausta jatketaan aikaisempaan tapaan. Paviljongin markkinointia jatketaan seuran nettisivuilla. Paviljongin vuokraushinta ei-jäsenille on edelleen 200 euroa ja jäsenille 100 euroa. Saunan vuokrahinta ei-jäsenille on 100 euroa ja jäsenille 50 euroa per kerta.

Veneiden nosto ja talvisäilytys

Talvisäilytystä tarjotaan edelleen seuran veneille. Veneitä mahtuu kentälle noin 20.

Muu varainhankinta ja talous

Perinteinen Jääveikkaus –kilpailu järjestetään keväällä 2017 yhdessä Loviisan Sanomien, Östnylandin ja Nya Östiksen kanssa.

Toimintatukea haetaan ainakin Loviisan kaupungilta, Aktia säätiöltä, Varuboden-Oslalta sekä Svenska Kulturfondenilta.

Jäsenmaksut pidetään ennallaan. Aikuisen vuosimaksu on 60 € ensimmäisen perheenjäsenen osalta, ja 30 € euroa seuraavien perheenjäsenten osalta. Ainaisjäsenten vuosimaksu on puolet varsinaisten jäsenten maksusta eli 30 €. Alle 18-vuotiaiden junioreiden vuosimaksu 10 €.

Lisäksi jäsenille tarjotaan mahdollisuus maksaa vapaaehtoinen 20 € talkoomaksu, mikäli jäsen ei ehdi osallistua talkoisiin Paviljongilla.

Lehtisen saaren retkisatama

Jatketaan Lehtisen saaren Södervikin sataman käyttöä ja ylläpitoa yhdessä saaren asukkaiden kanssa. Kesän aikana satamaan asennetaan kolmannen osapuolen merikaapeli, jonka seurauksena sataman alueelle määrätään ankkurointikielto. Merikaapelin omistaja asentaa kustannuksellaan alueelle kaksi poijua, jotka ovat ÖNS:n jäsenten käytettävissä.

Tiedotus

Tiedotusta hoidetaan uusien nettisivujen (www.öns.fi) sekä Facebook-sivujen kautta. SPV:n Suulin käyttöä tehostetaan ja pyritään keräämään  kaikkien jäsenten sähköpostitiedot. Sähköpostikirjeitä pyritään hyödyntämään heti kun seuran jäsenrekisteristä löytyy jäsenien sähköpostiosoitteet.

Jäsenrekisterin ajantasaistamista jatketaan. Seuran kokouksista tiedotetaan lisäksi  paikallisissa sanomalehdissä.

Östra Nylands Segelförening ry

Hallitus

Hyväksytty vuosikokouksessa 28.3.2017.

ÖNS:n jääveikkaus ratkesi – jäät lähtivät Loviisanlahdelta 11.4.2017 klo 11.15

ÖNS:n Seppo Hakanen kosketti Laivasillan laituria 11.4.2017 tarkalleen kello 11.15, jolloin perinteinen ÖNS:n, Loviisan Sanomien ja Östnylandin jääveikkaus ratkesi. Veneenkuljettajana toimi Jari Pesonen ÖNS:stä.

Loviisanlahti vapautui tänä vuonna jäistä tiistaina, 11.4.2017 kello 11.15. Silloin Östra Nylands Segelföreningin jäämiesten Seppo Hakasen ja Jari Pesosen luotsaama vene pääsi kulkemaan avovedessä jäitä murtamatta Valkon sataman eteläkärjestä Laivasillan laituriin.

Loviisanlahti oli vapautunut jäistä jo edellisen yön aikana, mutta ulompana Tullisillan eteläpuolella Sahaniemen ja Kråkholmenin välissä suunnassa oli vielä jäitä, jotka estivät veneen pääsyn avovedessä Loviisanlahdelle.

– Jäässä oli isoja railoja, mutta väärässä itä-länsi suunnassa. Lopulta tuuli painoi jäälauttoja niin, että pääsimme Sahaniemen rantoja pitkin Tullisillalle ja sieltä vapaassa vedessä Laivasillalle saakka, kertoi Seppo Hakanen ÖNS:stä. Tiistaipäivän kuluessa jäät olivat kadonneen Loviisanlahdelta lähes kokonaan.

Teija Aalto jääveikkauksen voittaja

Jäiden lähdettyä ratkesi myös ÖNS:n, Loviisan Sanomien ja Östnyland-lehden perinteinen jääveikkaus. Lähimmäksi jäidenlähtöajan veikkasi loviisalainen Teija Aalto, jonka ennusti jäiden lähtevän 11.4.2017 kello 13.45 eli vain 2,5 tuntia virallista jäidenlähtöaikaa myöhemmin. Toiseksi lähimmäksi osui Peter Gren ajalla 11.4.2017 kello 14.21 ja kolmanneksi minuuttia myöhemmin Pia Grönroos ajalla 11.4.2017 kello 14.22.

Voittaja saa palkinnoksi 300 euron lahjakortin loviisalaiseen liikkeeseen.

Loviisassa on jo vuodesta 1958 lähtien on veikattu ajankohtaa, jolloin jäät lähtevät Loviisanlahdelta. Jääveikkauksen voittaa henkilö, jonka veikkausaika on lähinnä sitä aikaa, jolloin Loviisanlahti on kulkukelpoinen Valkon sataman etelälaiturin ja Laivasillan välillä.
Viime vuonna jäät lähtivät Loviisanlahdelta 9.4.2016 kello 06.20.

Aikaisin jäidenlähtö tapahtui vuonna 2007. Silloin jäät lähtivät 2.4.2007 klo 17.30, ja vuoden 1962 ennätys siirtyi historiaan. Pisimpään jäät ovat kelluneet Loviisanlahdella vuonna 1985, jolloin ÖNS:n vene pääsi Laivasillalle vasta 7.5.1985 kello 12.16.

ÖNS Cup 2016 – final/finaali 20.8.2016

Kuva: Tom Wide

Kuva: Tom Wide

Inkommande lördag 20.8 är det dags för ÖNS Cupens final.
Vi börjar med skepparmöte kl.12:00 vid Paviljongen, sedan seglar vi 2-4 starter beroende på vädret.
Vi håller en paus för lite mellanmål som ÖNS bjuder på. Ta egen vattenflaska med för de har lovat soligt och varmt till lördagen.
Hopas alla kan delta, det är ju dubbla poäng för finalen!

Tulevana lauantaina, 20.8 on ÖNS Cup:in finaali.
Aloitamme Paviljongilla klo 12:00 kipparikokouksella, sen jälkeen purjehditaan 2-4 lähtöä kelistä riippuen.
Pidetään myös tauko, jolloin syödään pieni välipala, jonka ÖNS tarjoaa. Ota oma vesipullo mukaan, sillä ne on luvannut aurinkoista ja lämmintä lauantaiksi.
Toivottavasti kaikki pääsee mukaan, koska finaalista saa tuplapisteet!