Katsastus / Besiktning 2018

 
Katsastuspaikka / Besiktningsplats: ÖNS:n ranta klo 18 alkaen / ÖNS strand från kl 18
Katsastuspäivät 2019 / Besiktningsdagar 2019:  Katsastusmaksut/Besiktningsavgifter
• Katsastuspäivinä / Besiktningsdagar 20,-
• Muina kuin varsinaisina katsastuspäivinä / Övriga dagar 40,-
• Ulkopuolinen joka kuuluu johonkin muuhun veneilyseuraan Utomstående som hör till någon båtförening 40,-ÖNS:n venelippujen ja viirien hinnat ÖNS:n jäsenille:

  • 44×72 lippu       á 45 €
  • 55×90 lippu       á 55 €
  • 66×108 lippu     á 65 €
  • 80×131 lippu     á 80 €
  • Veneen omistajan viiri á 25 €
  • Kunniajäsenlippu á 53,10

KATSASTUS • BESIKTNING

Katsastusmiehet / Besiktningsmän
Pertti Lohenoja 0400 58 7703
Vesa Yrjölä 0400 61 1453
Leif Forsell 040 749 7786
Karl-Henrik Stålström 0400 85 6408
Rasmus Helenius 050 493 0412
Markku Reinivuo 044 317 1676

Copyright: Östra Nylands Segelförening r.f.