Talvisäilytys / Vinterförvaring

Seuran jäsen voi halutessaan säilyttää veneensä seuran alueella. Kesä/talvisäilytys on maksullista ja osallistuminen vaatii ilmoittautumista satamakapteenille. Säilytys sisältää maavuokran ja kohtuullisen määrän sähköä ja pesuvettä. Veneen omistaja on velvollinen kahden viikon kuluessa veneen yleisestä vesillelaskupäivästä siivoamaan/siirtämään säilytyspukin ja siihen liittyvän materiaalin kentältä pois. Mikäli siirtoon tarvitaan traktoria, siitä on etukäteen ilmoitettava satamakapteenille. ÖNS tilaa traktorin sovittuna talkoopäivänä. Veneen omistaja on velvoitettu osallistumaan kentän siivoustalkoisiin. Lisätietoja saa satamakapteenilta.

Segelföreningens medlemmar har möjlighet att förvara sina båtar på föreningens område. Sommar/vinterförvaringen ar avgiftsbelagd och kräver anmäling till hamnkaptenen. I priset ingår hyra för förvaringsplatsen samt en skälig mängd ström och vatten. Båtägaren ansvarar för städning av förvaringsplatsen samt flytt av förvaringsställingar från planen senast två veckor efter isättningsdagen. Ifall båtägaren behöver flytthjälp i form av traktor skall hamnkaptenen informeras i förväg. ÖNS arrangerar flytthjälp till den förutbestämda talko-dagen. Båtägaren deltar även i planens städning på talko-dagen. Kontakta hamnkaptenen för mer information

Vesillelasku 2015.

Säilytysmaksut/Förvaringspriser

Talvisäilytys/Vinterförvaring: 50€ + 3€/m2 (pinta-ala=veneen pituus x leveyys) (arean=båtens längd x bredd)

Kesäsäilytys/Sommarförvaring: 50€ + 3€/m2 (pinta-ala=veneen pituus x leveyys) (arean=båtens längd x bredd)

Veneen nosto ja lasku/Båtupptagning och isättning: 50-75€ (hinta määräytyy noston jälkeen nosturin kustannuksen mukaan) (priset fastställs efter lyftet enligt kostnaderna för lyftkranen)

Maston kaato ja pystytys nosturilla/Mastning eller avmastning med lyftkran: 33-50€  (hinta=2/3 veneen nostosta joka määräytyy noston jälkeen nosturin kustannuksen mukaan) (priset=2/3 av båtlyftet som fastställs efter lyftet enligt kostnaderna för lyftkranen)

Traktorin käyttö trailerin siirtoa varten nosto- tai laskupäivänä/Flytt av båttrailer mha. traktor på upptagnings- eller isättningsdagen: 30€